Osnovne informacije

Ovi uvjeti poslovanja vrijede za ugovore sklopljene na daljinu u online trgovini koja se nalazi na domeni www.ajurshop.hr (u daljnjem tekstu “e-trgovina” ili “online trgovina”) između prodavatelja i kupca koji je potrošač.

Potrošač je fizička osoba koja pri sklapanju i izvršavanju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zanimanja ili profesije. Na nabave koje obavlja poslovni subjekt primjenjuju se odredbe trgovačkog prava.

Prodavač i operater internetske trgovine je
Naziv tvrtke: AjurShop s. r. o.
Sjedište: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – okrug Petržalka, Republika Slovačka
OIB: 51117657
PB: 2120599283
PDV ID: SK2120599283
Tvrtka je upisana u sudski registar Gradskog suda Bratislava III, odjeljak: Sro, br. uloška: 122868/B.

Email adresa: kontakt@ajurshop.hr

Nadležna nadzorna tijela za zaštitu potrošača su:
1) Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, 10000 Zagreb

Narudžba i sklapanje ugovora

Slanje ispunjene narudžbe od strane kupca smatra se prijedlogom za sklapanje ugovora na temelju ponude prodavatelja u e-trgovini. Sklapanje ugovora nastupa potvrdom narudžbe od strane Prodavatelja.

Cijene robe

Sve cijene proizvoda u e-trgovini su konačne, uključujući sve poreze. Prodavatelj je obveznik PDV-a. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Oni su navedeni na www.ajurshop.hr/dostava-i-placanje/. Također, troškovi dostave su naznačeni u košarici te također u obrascu za narudžbu prije završetka narudžbe, gdje kupac vidi i ukupnu cijenu narudžbe uključujući i trošak dostave.

Plaćanje robe

Prodavatelj prihvaća plaćanje naručene robe metodama navedenim na stranici www.ajurshop.hr/dostava-i-placanje/ i u obrascu za narudžbu prije završetka narudžbe. U sklopu narudžbe u e-trgovini, Kupac je dužan platiti Prodavatelju cijenu za naručenu robu.

Dostava robe

Ukoliko za proizvod nije naveden rok isporuke, prodavatelj će robu isporučiti kupcu najkasnije u roku od 30 dana. Međutim, uobičajeno vrijeme isporuke je 2 do 3 dana.

Smatrat će se da je Kupac primio robu u trenutku kada Kupac ili treća strana koju je Kupac odredio (isključujući prijevoznika) prihvati sve dijelove naručene robe, ili ako (a) robu koju je Kupac naručio u jednoj narudžbi isporučuju se odvojeno, u trenutku prihvaćanja roba isporučena zadnja, (b) roba se isporučuje u nekoliko dijelova ili komada, u trenutku prihvaćanja zadnjeg dijela ili komada, (c) roba je isporučena opetovano tijekom određenog razdoblja, u trenutku prihvaćanja prve isporučene robe.

Reklamacijski postupak

Prodavatelj odgovara za nedostatke robe nakon primitka od strane Kupca. U slučaju rabljene robe, prodavatelj ne odgovara za nedostatke nastale uporabom ili istrošenošću. U slučaju da je roba prodana po nižoj cijeni, prodavatelj ne odgovara za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena. Osim ako je roba kvarljiva ili rabljena, prodavatelj odgovara za nedostatke koji nastanu nakon što je roba primljena u jamstvenom roku (jamstvo).

Jamstveni rok za novu robu je 24 mjeseca, koji teče od primitka robe od strane kupca. Jamstveni rok za rabljenu robu je 12 mjeseci. Ako je na prodanom artiklu, pakiranju ili priloženim uputama naznačen rok korištenja, jamstveni rok ne ističe prije isteka tog roka. Reklamaciju za stvari koje se brzo kvare kupac mora podnijeti najkasnije dan nakon kupnje.

Jamstveni list se izdaje na zahtjev kupca. Za reklamaciju je dovoljan dokaz o kupnji.

Ako roba ima otklonivi nedostatak, kupac ima pravo na njegovo besplatno otklanjanje, pravodobno i uredno. Prodavatelj je dužan nedostatak ukloniti bez nepotrebnog odgađanja.

Umjesto otklanjanja nedostatka, kupac može zahtijevati zamjenu stvari ili, ako se nedostatak odnosi samo na dio stvari, zamjenu dijela ako to ne uzrokuje nerazmjerne troškove za prodavatelja u odnosu na cijenu robe. ili ozbiljnosti defekta. Prodavatelj uvijek može umjesto otklanjanja nedostatka zamijeniti neispravan artikal za besprijekoran, ako to ne uzrokuje ozbiljne neugodnosti kupcu. Ako postoji nedostatak koji se ne može otkloniti i zbog kojeg se stvar ne može ispravno upotrebljavati kao stvar bez nedostatka, kupac ima pravo na zamjenu stvari ili na odustanak od ugovora. Ista prava ima kupac ako su nedostaci otklonjivi, ali ako kupac ne može pravilno koristiti stvar zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. Ukoliko postoje drugi neotklonjivi nedostaci, kupac ima pravo na razuman popust na cijenu artikla.

Prava iz odgovornosti za nedostatke ostvaruju se na adresi Prodavatelja AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava, Slovačka Republika. Međutim, ako je u jamstvenom listu naznačen jamstveni servis koji je u sjedištu Prodavatelja ili na mjestu bliže Kupcu, Kupac ostvaruje pravo na popravak u Jamstvenom servisu. Jamstveni servis dužan je izvršiti popravak najkasnije u roku od 30 dana.

Ako dođe do zamjene, jamstveni rok počinje ponovno teći od primitka novog artikla. Isto vrijedi i ako se zamijeni dio koji je pod jamstvom.

Pod rješavanjem reklamacije podrazumijeva se prekid reklamacijskog postupka predajom popravljenog proizvoda, zamjenom proizvoda, povratom kupoprodajne cijene proizvoda, isplatom razumnog popusta na cijenu proizvoda, pisanim pozivom za preuzimanje ispunjenja ili obrazloženim odbijanjem.

U slučaju podnošenja reklamacije, prodavatelj će odrediti način rješavanja reklamacije odmah, a u složenim slučajevima najkasnije u roku od 3 radna dana od dana podnošenja reklamacije, u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena stanja proizvoda ili usluge, najkasnije u roku od 30 dana od dana reklamacije. Nakon što se utvrdi način rješavanja reklamacije, reklamacija se rješava odmah; u opravdanim slučajevima, reklamacija se može riješiti kasnije; međutim, rješavanje prigovora ne može trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, kupac ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti proizvod za novi proizvod.

Ako je Kupac reklamirao proizvod unutar prvih 12 mjeseci od kupnje, Prodavatelj može odbiti reklamaciju samo na temelju stručne procjene; neovisno o ishodu stručne procjene, Prodavatelj neće zahtijevati od Kupca plaćanje troškova stručne procjene ili bilo kojih drugih troškova vezanih uz stručnu procjenu. Prodavatelj će u roku od 14 dana od dana reklamacije Kupcu dostaviti presliku stručne ocjene kojom se obrazlaže odbijanje reklamacije. Ukoliko je Kupac reklamirao proizvod nakon 12 mjeseci od dana kupnje, a Prodavatelj ga je odbio, Prodavatelj će u dokumentu o postupanju reklamacije naznačiti kome Kupac može poslati proizvod na vještačenje. Ako se proizvod šalje ovlaštenoj osobi na vještačenje, troškove vještačenja, kao i sve druge opravdane troškove koji s tim u vezi nastaju, snosi prodavatelj neovisno o ishodu vještačenja. Ako kupac vještačenjem dokaže odgovornost prodavatelja za nedostatak, kupac može ponovno podnijeti reklamaciju; jamstveni rok ne istječe dok traje stručna procjena. Prodavatelj je dužan nadoknaditi Kupcu u roku od 14 dana od dana ponovne reklamacije sve troškove nastale vještačenjem kao i sve s tim u vezi razumno nastale troškove. Ponovno postavljena reklamacija ne može se odbaciti.

Prodavatelj je dužan izdati Kupcu potvrdu prilikom reklamacije. Ukoliko se reklamacija podnosi putem elektroničke pošte, Prodavatelj je dužan Kupcu odmah dostaviti potvrdu reklamacije; ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije zajedno s dokazom o reklamaciji; potvrdu o reklamaciji nije potrebno dostaviti ako Kupac ima mogućnost na drugi način dokazati reklamaciju.

Povrat robe – odustajanje od ugovora bez navođenja razloga

Kupac ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka robe. Ovo pravo može ostvariti samo potrošač.

Smatrat će se da je Kupac primio robu u trenutku kada Kupac ili treća strana koju je Kupac odredio (isključujući prijevoznika) prihvati sve dijelove naručene robe, ili ako (a) robu koju je Kupac naručio u jednoj narudžbi isporučuju se odvojeno, u trenutku prihvaćanja roba isporučena zadnja, (b) roba se isporučuje u nekoliko dijelova ili komada, u trenutku prihvaćanja zadnjeg dijela ili komada, (c) roba je isporučena opetovano tijekom određenog razdoblja, u trenutku prihvaćanja prve isporučene robe.

Kupac ne može odustati od ugovora čiji je predmet:

  • prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe izrađene po mjeri ili robe dizajnirane posebno za jednog potrošača;
  • prodaja robe koja je podložna brzom kvarenju ili pokvarljivosti – na primjer, hrana koja ima rok uporabe (“upotrijebiti do”);
  • prodaja robe u zaštitnoj ambalaži koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za povrat i čija je zaštitna ambalaža oštećena nakon dostave;
  • prodaja robe koja se zbog svoje prirode može nerazdvojivo pomiješati s drugom robom nakon isporuke.

Kupac može ostvariti pravo na odustanak u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju (npr. e-poštom), ili slanjem ispunjenog obrasca koji je dostupan na https://ajurshop.hr/obrazac-za-povlacenje-iz-ugovora.pdf.

Pravo na odustanak od ugovora može se ostvariti i slanjem obavijesti o odustajanju od ugovora zadnjeg dana roka od 14 dana.

Po primitku obavijesti o odustajanju od ugovora, Prodavatelj će najkasnije u roku od 14 dana nadoknaditi Kupcu sva plaćanja primljena od Kupca temeljem ili u vezi s ugovorom, uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine i drugi troškovi i naknade. Prodavatelj će izvršiti povrat uplate na isti način na koji je Kupac izvršio plaćanje. Kupac se također može dogovoriti s Prodavateljem o drugačijem načinu povrata novca.

Prodavatelj nije dužan nadoknaditi kupcu dodatne troškove ako je kupac izričito odabrao način dostave koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave koji nudi prodavatelj. Dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između cijene dostave koju odabere Kupac i cijene najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi Prodavatelj.

Nakon odustajanja od ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti uplaćena sredstva kupcu prije nego što mu je roba isporučena ili dok kupac ne dokaže da je robu poslao natrag prodavatelju, osim ako prodavatelj ne predloži naplatu robu osobno ili preko osobe koju on ovlasti.

Kupac je dužan robu poslati natrag ili je predati prodavatelju ili osobi koju prodavatelj ovlasti za preuzimanje robe u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora. Ovaj rok će se smatrati ispoštovanim ako je roba predana na otpremu najkasnije do zadnjeg dana roka.

Prilikom odustajanja od ugovora, kupac snosi samo trošak povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za primitak robe, kao i trošak povrata robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom.

Kupac je odgovoran za svako smanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja robom koje nadilazi rukovanje potrebno za utvrđivanje karakteristika i funkcionalnosti robe.

Alternativno rješavanje sporova

Potrošač koji je kupac ima pravo kontaktirati Prodavatelja sa zahtjevom za ispravak (e-mailom na kontakt@ajurshop.hr) ako nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj postupio po njegovom prigovoru ili ako smatra da je Prodavatelj povrijedio njegova prava potrošača. Ukoliko prodavatelj negativno odgovori na ovaj zahtjev ili ne odgovori u roku od 30 dana od njegovog slanja, potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje spora tijelu za alternativno rješavanje sporova (u daljnjem tekstu: tijelo za ADR). Tijela ADR-a su tijela i pravne osobe ovlaštene prema Zakonu o ADR-u. Popis tijela za ADR može se pronaći na web stranici Europske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Potrošači također mogu podnijeti pritužbu putem RSO-ove platforme za alternativno rješavanje sporova, koja je dostupna online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

An alternative way of resolving disputes can only be used by the consumer, a natural person who, when concluding and executing a consumer contract, does not act within the scope of his activity, employment or profession. Alternative dispute resolution applies only to a dispute between a consumer and a seller arising out of or related to a consumer contract. Alternative dispute resolution applies only to distance contracts. Alternative dispute resolution does not apply to disputes in which the value of the dispute does not exceed EUR 20. The ADR body may require the consumer to pay a fee for initiating ADR up to a maximum of EUR 5 including VAT.

Zdravstvene i prehrambene tvrdnje

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1924 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o nutritivnim i zdravstvenim tvrdnjama na hrani, na bilo kojoj hrani ne smiju se stavljati nikakve nutritivne i zdravstvene tvrdnje osim dopuštenih. Sve informacije o nutritivnim i zdravstvenim tvrdnjama koje se nalaze na web stranicama Prodavatelja samo su kompilacija slobodno dostupnih informacija iz domaćih i inozemnih izvora informacija i ni pod kojim uvjetima ne predstavljaju dokaz o stvarnom djelovanju namirnice niti o njezinim prehrambenim i ljekovitim učincima. Ukoliko su Kupcu potrebne točne informacije potkrijepljene stručnim i znanstvenim studijama, važno je konzultirati sve dostupne stručne izvore. Kupac se prije upotrebe hrane uvijek mora posavjetovati sa svojim liječnikom, kako u pogledu mogućih pozitivnih tako i neželjenih učinaka.

Savjeti, informacije i recepti navedeni na web stranici Prodavatelja nisu zamjena za liječnički savjet. Oni su samo osobna preporuka Prodavatelja. Prodavatelj ne snosi odgovornost za pogrešno tumačenje sadržaja. Kupac snosi isključivu odgovornost za svoje zdravlje.

Sve informacije na web stranicama Prodavatelja su informativnog karaktera i ni u kom slučaju nisu zamjena za liječenje propisano od strane liječnika. Stoga Prodavatelj preporuča da se o svim zdravstvenim problemima Kupca posavjetuje sa svojim liječnikom, posebno ako se radi o trudnicama i dojiljama, maloj djeci ili osobama koje boluju od težih bolesti.