Osnovne odredbe

Voditelj obrade osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „zakon“) je

Naziv tvrtke: AjurShop s. r. o.
Sjedište: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – okrug Petržalka, Republika Slovačka
OIB: 51117657
PB: 2120599283
PDV ID: SK2120599283
Tvrtka je upisana u sudski registar Gradskog suda Bratislava III, odjeljak: Sro, br. uloška: 122868/B.
(u daljnjem tekstu “voditelj”)

Kontakt podaci voditelja su:
Sjedište: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – okrug Petržalka, Republika Slovačka
Email adresa: kontakt@ajurshop.hr

Osobni podatak je svaka informacija o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi. Fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikator mreže ili pozivanjem na jedan ili više specifičnih elemenata fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

Voditelj nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje ste dostavili ili osobne podatke do kojih je voditelj obrade došao temeljem ispunjenja Vaše narudžbe. To posebno uključuje vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

Ukoliko je kupac fizička osoba, kupac je dužan kontroloru dostaviti svoje ime, prezime, adresu za dostavu robe, broj telefona i e-mail adresu.

Ukoliko je kupac pravna osoba ili fizička osoba poduzetnik dužan je voditelju obrade posebno priopćiti naziv tvrtke, adresu sjedišta, OIB, PB ili PDV ID, broj telefona i e-mail adresu.

Pravna osnova i svrha obrade osobnih podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je

 • izvršenje ugovora između vas i voditelja obrade,
 • legitimni interes voditelja obrade u pružanju izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih komunikacija i biltena).

Svrha obrade osobnih podataka je

 • obrada vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza proizašlih iz ugovornog odnosa između vas i voditelja obrade; prilikom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe (ime i prezime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora, bez davanja osobnih podatke nije moguće zaključiti ugovor ili izvršiti od strane voditelja obrade,
 • slanje komercijalnih priopćenja i provođenje drugih marketinških aktivnosti.

Ne postoji automatizirano individualno donošenje odluka od strane voditelja. Dali ste izričitu suglasnost za takvu obradu.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Voditelj obrade čuva osobne podatke u razdoblju potrebnom za ostvarivanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i voditelja obrade te ostvarivanje potraživanja iz tih ugovornih odnosa (u razdoblju od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).

Nakon isteka roka čuvanja, voditelj obrade briše osobne podatke.

Primatelji osobnih podataka (podizvođači voditelja obrade)

Primatelji osobnih podataka su osobe (treće osobe) koje na temelju ugovora sudjeluju u isporuci robe, obavljanju plaćanja i drugim radnjama u vezi s izvršenjem potrošačkog ugovora, i to:

Dostavne tvrtke, i to:

Packeta Slovakia s. r. o.

Sídlo: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, Slovak Republic

OIB: 48136999

Upisano u sudski registar Općinskog suda Bratislava III, odjeljak: Sro, br. uloška: 105158/B

Tvrtke koje pružaju marketinške usluge, i to:

Google Ireland Limited

Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland

CRO: 368047

Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke u treću zemlju (u državu izvan Europske unije) ili međunarodnu organizaciju.

Vaša prava

Pod uvjetima navedenim u zakonu imate:

 • pravo na pristup Vašim osobnim podacima,
 • pravo na ispravak osobnih podataka i, gdje je primjenjivo, ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka,
 • pravo na prigovor na obradu osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na povlačenje privole za obradu pisanim putem ili elektroničkim putem na adresu ili e-mail voditelja obrade navedenu u ovim pravilima.

Imate pravo i mogućnost ažurirati svoje osobne podatke online u online trgovini, u dijelu za kupce, nakon prijave.

Na pisani zahtjev od voditelja obrade možete zahtijevati:

 • potvrdu da li se vaši osobni podaci obrađuju ili ne,
 • informacije o obradi osobnih podataka,
 • popis osobnih podataka koji se o vama obrađuju,
 • ispravak ili uništavanje netočnih, nepotpunih ili zastarjelih osobnih podataka koji su predmet obrade; uništavanje osobnih podataka kojima je prestala svrha obrade; ako su službeni dokumenti koji sadrže osobne podatke predmet obrade, možete zatražiti njihov povrat; uništavanje Vaših osobnih podataka koji su predmet obrade ako je došlo do povrede zakona.

Na pismeni zahtjev možete prigovoriti:

 • obrada osobnih podataka Kupca za koje smatra da se obrađuju ili će se obrađivati u svrhe izravnog marketinga bez njegovog pristanka i zahtijevati njihovo uništenje,
 • korištenje osobnih podataka kupca u svrhe marketinga izravne pošte
 • ili davanje osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.

Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka. Ako sumnjate da se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju, možete podnijeti zahtjev Agenciji za zaštitu podataka za pokretanje postupka zaštite podataka.

Politika sigurnosti osobnih podataka

Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje osobnih podataka.

Voditelj obrade je poduzeo tehničke mjere za osiguranje pohrane podataka i pohranu osobnih podataka u papirnatom obliku, posebice korištenjem antivirusnih programa za pohranu podataka, korištenjem lozinki, enkripcije i redovitih sigurnosnih kopija.

Voditelj obrade izjavljuje da samo osobe ovlaštene od strane voditelja obrade imaju pristup osobnim podacima.

Kolačići

Kako bi se osigurao pravilan rad internetske trgovine, operater može na uređaj kupca pohraniti male podatkovne datoteke – kolačiće, zahvaljujući kojima internetska trgovina može pohraniti podatke o aktivnostima i postavkama (npr. ime za prijavu, jezik, veličina fonta , itd.) na određeno vrijeme. Internetska trgovina operatera koristi kolačiće za pamćenje korisničkih postavki kupca i za potrebnu funkcionalnost internetske trgovine. Kupac može obrisati sve kolačiće pohranjene na svom uređaju te po potrebi postaviti internetski preglednik na svom uređaju da spriječi pohranjivanje kolačića. U tom slučaju Kupac će možda morati ručno podesiti neke postavke prilikom ponovnog posjeta internetskoj trgovini, a neke usluge ili funkcije internetske trgovine možda neće raditi.

Završne odredbe

Slažete se s ovom politikom označavanjem okvira za suglasnost putem obrasca za online narudžbu. Označavanjem polja za suglasnost potvrđujete da ste upoznati s politikom privatnosti i da je prihvaćate u cijelosti.

Voditelj obrade ima pravo promijeniti ovu politiku. On će objaviti novu verziju Pravila o privatnosti na svojoj web stranici te će Vam također poslati novu verziju ovih Pravila o privatnosti na adresu e-pošte koju ste dali Voditelju obrade.

Ova politika stupa na snagu 01. 01. 2022.